Årsavgifter 2019
Årsavgiften (400:-) gäller för hel familj och för barn under 15 år i kort­innehavarens sällskap.
För ungdomar 15 t.o.m 18år samt ungdomar under 15 år utan målsmans sällskap gäller särskilt ungdomskort (200:-).
Är du medlem: Var god betala via Postgirot!
Ditt medlemsbevis kommer att sändas till dig via post så snart avgiften kommit till kassören.

Medlem kan köpa gästkort till Norra Gussjön för 100:-/dygn.
Icke medlem kan köpa fiskekort till Fallbergstjärn för 100:-/dygn.


Giltigt medlems- eller fiskekort ska alltid bäras synligt vid fiske.
Det är din skyldighet som medlem i klubben att kontrollera andra fiskares innehav av fiskekort, samt att se till att reglerna efterlevs.
Medlem som bryter mot klubbens regler kan uteslutas.

Fiskeregler för Norra Gussjön 2019
Premiär för vinterfisket den 14/12 2019
Allt fiske i Norra Gussjön är förbjudet under tiden 1/10 - t.o.m  13/12 2019.

Regler för Fallbergstjärn
Fiskesäsongen omfattar hela året för medlemmar. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att avlysa fiske i Fallbergstjärn i samband med fiskisättning eller ev. utlåning.

SJÖN KAN LÅNAS AV FÖRETAG ELLER SLUTET SÄLLSKAP MOT ATT MAN BETALAR EN ISÄTTNING FISK. DÅ GÄLLER EJ BEGRÄNSNING AV ANTAL FISKAR.

Regler från och med år 2018 i Fallbergstjärn och Norra Gussjön.
I båda sjöarna: Max 2 fiskar per dag och max 4 fiskar per vecka, sam­manlagt i Fallbergstjärn och  i Norra Gussjön. Detta gäller ädelfisk över 25 cm. Återisättning rekommenderas vid fångst av röding upp till 15 cm. Glöm inte att anteckna din fångst!

Övriga regler för fisket i våra sjöar.
Fiske får endast bedrivas från land eller is. Ej båt eller flytring.
Fiske får endast ske med ett spö/fiskare. Spöt bör hållas under nära uppsikt. Respektera vägavstängning vid tjällossning.
Naturen kring våra sjöar värnar vi om. Ta därför med skräp om ölburkar och fisklinor så att de ej orsakar skador på djur.
Eld får ej göras upp på isen, i övrigt får eldning endast ske på därför avsedd plats.

Klubbstugan vid Norra Gussjön
Om du nyttjat stugan: skriv ditt fullständiga namn i gästboken.
Lämna stugan i det skick du vill finna den. Barn under 15 år får ej nyttja stugan utan sällskap av äldre medlem.
Låset på stugan kommer bytas 1/1-19. Därefter gäller en årsavgift på 100:- för innehav av nyckel, som återlämnas vid ev. utträde ur föreningen eller om avgiften ej betalas.

ESÅ-stugan är öppen för alla. Nyttjas med förstånd!

Fiskekort för nya medlemmar finns att köpa hos följande kortförsäljare:
Sture Jonsson Digervåla 0240/39455 Dygns- Gäst- Medlemskort
Mikael Åkerström Röbacksv 66 Sörvik 070-2013988 Dygns- Gäst-Medlemskort
Jörgen Hagberg Munkbacksvägen 1 Sörvik 070-3390654

Dygns- Gäst- Medlemskort

Håkan Strandberg 070-5903629

Dygns- Gäst- Medlemskort

KVS

Gallerian, Ludvika

Dygnskort

Händelser

 

19-02-06 kl. 19:00 Årsmöte i Sörviks folkets hus
19-03-10 kl. 10:00 KM i pimpel för hela familjen i Norra-Gussjön. All fisk räknas. Startavgift 30:-
19-04-27 kl. 09:00 Arbetsträff Fallbergstjärn
19-05-12 kl. 09:00 Arbetsträff, Norra-Gussjön
19-08-11 kl. 14:00

KM i mete för hela familjen. Toppknutet spö. i övrigt samma som pimpelKM. Startavgift 30:-

19-09-28 kl. 09:00 Arbetsträff vid Norra-Gussjön. Röjning, vedhuggning och fika.
19-10-01 Norra-Gussjön avstängd t.om. 13/12.
19-11-06 kl. 19:00 Höstmöte i Sörviks folkets hus
19-12-14 Vinterpremiär i Norra Gussjön