Årsavgifter 2023
Årsavgiften (500:-) gäller för hel familj och för barn under 15 år i kort­innehavarens sällskap.
För ungdomar 15 t.o.m 18år samt ungdomar under 15 år utan målsmans sällskap gäller särskilt ungdomskort (200:-).
Är du medlem: Var god betala via Postgirot!
Ditt medlemsbevis kommer att sändas till dig via post så snart avgiften kommit till kassören.

Medlem kan köpa gästkort till Norra Gussjön för 120:-/dygn.
Icke medlem kan köpa fiskekort till Fallbergstjärn för 120:-/dygn.


Giltigt medlems- eller fiskekort ska alltid bäras synligt vid fiske.
Det är din skyldighet som medlem i klubben att kontrollera andra fiskares innehav av fiskekort, samt att se till att reglerna efterlevs.
Medlem som bryter mot klubbens regler kan uteslutas.

Fiskeregler för Norra Gussjön 2023
Premiär för vinterfisket den 16/12 
Allt fiske i Norra Gussjön är förbjudet under tiden 1/10 - t.o.m  15/12.

Regler för Fallbergstjärn
Fiskesäsongen omfattar hela året för medlemmar. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att avlysa fiske i Fallbergstjärn i samband med fiskisättning eller ev. utlåning.

SJÖN KAN LÅNAS AV FÖRETAG ELLER SLUTET SÄLLSKAP MOT ATT MAN BETALAR EN ISÄTTNING FISK. DÅ GÄLLER EJ BEGRÄNSNING AV ANTAL FISKAR.

Regler i Fallbergstjärn och Norra Gussjön.
I båda sjöarna: Max 2 fiskar per dag och max 4 fiskar per vecka, sam­manlagt i Fallbergstjärn och  i Norra Gussjön. Detta gäller ädelfisk över 25 cm. Återisättning rekommenderas vid fångst av röding upp till 15 cm. Glöm inte att anteckna din fångst!

Övriga regler för fisket i våra sjöar.
Fiske får endast bedrivas från land eller is. Ej båt eller flytring.
Fiske får endast ske med ett spö/fiskare. Spöt bör hållas under nära uppsikt. Respektera vägavstängning vid tjällossning.
Naturen kring våra sjöar värnar vi om. Ta därför med skräp om ölburkar och fisklinor så att de ej orsakar skador på djur.
Eld får ej göras upp på isen, i övrigt får eldning endast ske på därför avsedd plats.

Klubbstugan vid Norra Gussjön
Om du nyttjat stugan: skriv ditt fullständiga namn i gästboken.
Lämna stugan i det skick du vill finna den. Barn under 15 år får ej nyttja stugan utan sällskap av äldre medlem.
En årsavgift på 100:-/år läggs för innehav av nyckel.Nyckel  återlämnas vid ev. utträde ur föreningen eller om avgiften ej betalas.

ESÅ-stugan är öppen för alla. Nyttjas med förstånd!

Fiskekort för nya medlemmar finns att köpa hos följande kortförsäljare:
Sture Jonsson Digervåla 0240/39455 Dag- Gäst- Medlemskort
Mikael Åkerström Röbacksv 66 Sörvik 070-2013988 Dag- Gäst-Medlemskort
Jörgen Hagberg Munkbacksv. 1 Sörvik 070-3390654

Dag- Gäst- Medlemskort

Håkan Strandberg 070-5903629

Dag- Gäst- Medlemskort

iFiske

Dagkort Fallbergstjärn

Händelser

23-02-01

kl. 19:00 Årsmöte i Sörviks folkets hus
23-03-12 kl. 10:00 KM i pimpel för hela familjen i Norra-Gussjön. All fisk räknas. Startavgift 40:-
23-04-23 kl. 09:00 Arbetsträff Fallbergstjärn
23-05-07 kl. 09:00 Arbetsträff, Norra-Gussjön
23-08-27 kl. 10:00

KM i mete för hela familjen. Toppknutet spö. i övrigt samma som pimpelKM. Startavgift 40:-

23-09-30 kl. 09:00 Arbetsträff vid Norra-Gussjön. Röjning, vedhuggning och fika.
23-10-01 Norra-Gussjön avstängd t.om. 15/12.
23-11-01 kl. 19:00 Höstmöte i Sörviks folkets hus
23-12-16 Vinterpremiär i Norra Gussjön